Postupnosť krokov pre vyplnenie žiadosti o grant: 

KROK 1. 
Registrujte sa (v pravom hornom rohu). Registráciu je potrebné vyplniť len raz. 
Zapamätajte si prihlasovacie údaje. 
Za účelom overenia správnosti e-mailovej adresy, ktorú uvediete pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s linkom. Prosíme vás, aby ste klikli na tento link. Následne sa vráťte na www.nadaciahbreavis.egrant.sk. 

KROK 2. Prihláste sa do formulára. 

KROK 3. Vyplňte a odošlite formulár. 

Do formuláru máte možnosť vstupovať opakovane ( i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky grantového programu, resp. do odoslania formuláru. 
Po dátume uzávierky, resp. odoslaní vašej žiadosti o grant si budete môcť svoju žiadosť výlučne prečítať.